Fighting turbo folk since 2001

Vrbovečka udruga mladih (VUM) neprofitna je i nepolitička organizacija mladih Grada Vrbovca
osnovana 2001. godine s temeljnim ciljem okupljanja i druženja mladih ljudi te promicanja i zaštite
njihovih interesa. Kroz 20 godina djelovanja udruga je sama provodila brojne projekte i inicijative
kojima je cilj bio podizanje kulturnih i društvenih ponuda i sadržaja u gradu i županiji ili je sudjelovala
u istima. Udruga se bavi širokim spektrom aktivnosti zabavnog, edukativnog, kulturnog, ekološkog i
humanitarnog sadržaja kao što su: organiziranje koncerata i glazbenih slušaona, kreativnih radionica
za djecu i mlade, izložbe, akcije čišćenja divljih deponija i podizanja ekološke osviještenosti, programi
pomoći starijim osobama itd.

Gostovanje na Radio Vrbovcu povodom 20 godina VUM-a

Izložba “20 godina VUM-a”

Božićni koncert u Garažama!

CRY Babies [božićni koncert u Garažama]

"AKC GARAŽE" - URBANI ELEMENT USRED POLJA