“Zelena čistka” u Ceriku

U sklopu svjetske akcije “World Clean Up Day” danas se održava nova akcija “Zelena čistka” u šumi u Ceriku u organizaciji Grada Vrbovca. Inače, Svjetski dan čišćenja (World Clean Up Day) godišnji je program socijalne akcije usmjeren na suzbijanje globalnog problema s otpadom i onečišćenjem okoliša. Cilj obilježavanja ovog dana jest poticanje građana na sudjelovanje… Continue reading “Zelena čistka” u Ceriku