Par stvari o nama ...

Vrbovečka udruga mladih (VUM) neprofitna je i nepolitička organizacija mladih Grada Vrbovca osnovana 2001. godine s temeljnim ciljem okupljanja i druženja mladih ljudi te promicanja i zaštite njihovih interesa. Kroz 20 godina djelovanja udruga je sama provodila brojne projekte i inicijative kojima je cilj bio podizanje kulturnih i društvenih ponuda i sadržaja u gradu i županiji ili je sudjelovala u istima. Udruga se bavi širokim spektrom aktivnosti zabavnog, edukativnog, kulturnog, ekološkog i humanitarnog sadržaja kao što su: organiziranje koncerata i glazbenih slušaona, kreativnih radionica za djecu i mlade, izložbe, akcije čišćenja divljih deponija i podizanja ekološke osviještenosti, programi pomoći starijim osobama itd.

AKC Garaže

Jedan od projekata koje udruga VUM provodi je i cjelogodišnji projekt Alternativni kulturni centar “Garaže” u sklopu koge su se tijekom proteklih 20 godina organizirali brojne koncerte, zabavne večeri, izložbe, predavanja i druženja. Najveći realizirani kulturni/umjetnički projekt je VUMfest, trodnevni festival urbane kulture mladih koji VUM organizira svake godine u srpnju, i tako već 19 godina, a čiji je raznoliki sadržaj do sada privukao više od nekoliko tisuća posjetitelja i tristotinjak izvođača sa područja djelovanja urbane kulture mladih.

Podršku Grada Vrbovca i Zagrebačke županije 2019. i 2020. godine, kao i niz godina prije, dobivamo za program AKC Garaže – klub mladih, zatim VUMfest te projekt “Stari – mladi – sretni (SMS), koji se nakon svoje prve provedbe 2006. godine opet aktivirao i uspješno proveo u protekloj i ovoj godini. Institucionalnu podršku udruga ima od Grada Vrbovca, također putem natječaja. Za 2020. i 2021. godinu VUM je dobio podršku Zaklade Kultura nova u kategoriji Upravljanje prostorima u kulturi te ima jednu zaposlenu osobu zahvaljujući tome (voditeljica projekta/koordinatorica udruge). Za 2021. godinu ostvaruje podršku Zaklade Zamah kroz njihov projekt Aktivni u zajednici te podršku Ministarstva kulture i medija RH za projekt VUMfest 2021 i cjelogodišnji projekt AKC Garaže – 20 godina udruge, kao i podršku HDS-a ZAMP na BTL natječaju za VUMfest 2021.

Mario Bažant

Predsjednik

Fran Ivan Mataković

Tajnik

Upravni odbor

 

Dominik Stanić
Ena Juričić
Janko Bažant
Marta Petek
Mateo Žunić

Koordinatorica VUM-a: Tina Rajić 

Tehničar/domar: Mihael Koprivnjak

Voditeljica likovne sekcije: Valerija Jakuš (+ Petar Popijač)

Voditeljice projekta SMS: Ena Juričić i Josipa Bažant

Booking manager: Mateo Žunić

Tonac: Ernie Antolović & Nino Macut

Voditeljica radionica: Ana Husinec 

Tehnički i grafički support: Matija Dananić 

Fotograf: Fran Ivan Mataković

+ 34 volontera/ke udruge

Donatori