VUM – O nama

Vrbovečka Udruga Mladih - O nama

Vrbovečka udruga mladih (VUM) neprofitna je i nepolitička organizacija mladih Grada Vrbovca osnovana 2001. godine s temeljnim ciljem okupljanja i druženja mladih ljudi te promicanja i zaštite njihovih interesa. Kroz 20 godina djelovanja udruga je sama provodila brojne projekte i inicijative kojima je cilj bio podizanje kulturnih i društvenih ponuda i sadržaja u gradu i županiji ili je sudjelovala u istima. Udruga se bavi širokim spektrom aktivnosti zabavnog, edukativnog, kulturnog, ekološkog i humanitarnog sadržaja kao što su: organiziranje koncerata i glazbenih slušaona, kreativnih radionica za djecu i mlade, izložbe, akcije čišćenja divljih deponija i podizanja ekološke osviještenosti, programi pomoći starijim osobama itd.


Jedan od projekata koje udruga VUM provodi je i cjelogodišnji projekt Alternativni kulturni centar “Garaže” u sklopu koge su se tijekom proteklih 20 godina organizirali brojne koncerte, zabavne večeri, izložbe, predavanja i druženja. Najveći realizirani kulturni/umjetnički projekt je VUMfest, trodnevni festival urbane kulture mladih koji VUM organizira svake godine u srpnju, i tako već 19 godina, a čiji je raznoliki sadržaj do sada privukao više od nekoliko tisuća posjetitelja i tristotinjak izvođača sa područja djelovanja urbane kulture mladih. Osim velikog broja koncerata lokalnih, županijskih, regionalnih, ali i stranih izvođača prvenstveno autorske glazbe, udruga u sklopu festivala organizira i različite (re)kreativne radionice, predavanja i razna sportska događanja. Od početnih organizacijskih poteškoća, festival je iz godine u godinu rastao kvalitetom sadržaja i brojem posjetitelja, te je poprimio i epitete događaja internacionalnog karaktera zbog gostovanja bendova iz susjednih zemalja (Italije, Slovenije, Srbije i BiH), ali i Makedonije, Austrije, Francuske, Kanade i SAD-a. Zanimanje za VUMfest iz godine u godinu raste čemu svjedoči broj posjetitelja, ali i prijave izvođača, autora i predavača zainteresiranih za sudjelovanje. VUMfest 2018 obilježila je suradnja s Akademijom likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu čiji su mladi umjetnici održali tzv. likovnu koloniju i revitalizirali prostor Alternativnog kulturnog centra Garaže. U suradnji s filmskim studiom i udrugom za umjetnost Avis Rara Studio, osnovanom 2010. u Vrbovcu, prikazani su filmovi mladih umjetnika, Augustina Koprića i Verene Jakuš. Također, prikazani su i filmovi autora učenika I. i II. osnovne škole Vrbovec, nastali u sklopu vrbovečke sekvence projekta Grad na drugi pogled (edukacijsko-izložbeni projekt udruge Platforma za unapređenje kulture (PUNKT), a što predstavlja proširenje aktivnosti u odnosu na ranije godine kroz afirmaciju alternativnog filma.


Vrbovečka udruga mladih već niz godina tradicionalno organizira i “VUMzicu” kojom se uz nastupe različitih glazbenih sastava čuva kulturna tradicija paljenja uskršnjeg krijesa, lokalno poznatog kao vuzem ili vuzmica. Želja je da se tradicija nastavi i da se mladi upoznaju s istom. Kroz Veliki tjedan se članovi udruge okupljaju kako bi sakupili suho granje od kojega se slaže vuzmica, a zanimljivo je to da se uskršnji krijes oblikuje u svojevrsnu umjetničku instalaciju. Na ovaj način vuzmica dobiva dimenziju više – postaje prilika za povezivanje i druženje mladih, a cilj aktivnosti je ponuditi mladima alternativu za provođenje slobodnog vremena i socijalnu nadogradnju. Na kraju Velikog tjedna, na Veliku subotu, dan tišine, u sumrak počinje Vazmeno bdijenje, noć puna obreda, koja završava paljenjem vuzmice pred zoru. Dosadašnjih smo godina bili zadovoljni odazivom i načinom na koji su mladi ljudi prihvatili vuzmicu jer to je noć u kojoj mladima grada Vrbovca želimo ponuditi zabavan program koji naposljetku završava paljenjem vuzmice oko koje se svi prisutni skupe i gledaju kako gori. Popularnost vuzmice ispred AKC “Garaže” raste iz godine u godinu, te dolaze ljudi iz drugih gradova kako bi doživjeli ovaj običaj našega kraja.


Vrbovečka udruga mladih u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa provodi i projekt pomoći starijim osobama “Stari – mladi – sretni” (SMS) kojim se kroz smanjenje socijalne izoliranosti i marginaliziranosti poboljšava kvaliteta življenja umirovljenika i osoba treće životne dobi te razvija svijest kod mladih ljudi o potrebi pomaganja starijim i nemoćnim osobama. Isto tako, mlade se želi potaknuti na (pro)aktivno sudjelovanje i socijalnu odgovornost kroz volontiranje u lokalnoj zajednici. Korisnici projekta su starije i nemoćne osobe na području Vrbovca i okolice kojima treba neka vrsta pomoći te volonteri – mladi od 15 do 29 godina. Projekt pomoći starim i nemoćnim osobama prvi put proveo se još tijekom 2006. godine, a uspješno je revitaliziran 2018. godine od kada se uspješno provodi. Projekt je to u kojem mladi svojim zalaganjem pomažu starijim osobama kojima je to bilo potrebno i na taj način daju dobar primjer ostalim građanima u zajednici kako se odnositi prema starijim i nemoćnim sugrađanima. Na taj način omogućeno je stvaranje jedne podržavajuće i sigurne lokalne zajednice, gdje se razmjenom mladosti i mudrosti može stvoriti zajednica koja će biti uzor svima drugima.


Suradnju udruga ostvaruje sa sljedećim partnerima: udruga K.V.A.R.K. (Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture, Križevci), udruga Platforma za unapređenje kulture (PUNKT), filmski studio i udruga za umjetnost “Avis Rara Studio”, udruga Nada (Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje), Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec, udruga Artoratorij, Zaklada Zamah, Mladi za Marof, UM Zeline, Put Prirode, FICE Hrvatska te brojni samostalni umjetnici i bendovi s područja grada i šire.


U 2021. godini VUM se umrežava s ostalim sličnim organizacijama iz okolice (K.V.A.R.K. iz Križevaca, MZM iz Novog Marofa, UM Zeline iz Svetog Ivana Zeline i Put prirode iz Varaždinskih toplica) u inicijativu PAUK (Povezivanje alternativnih udruga i klubova) pod mentorstvom Zaklade Zamah. Cilj inicijative PAUK je da se kroz zajednički istup i suradnju udruga i klubova mladih iz više zajednica preobrazi kulturna ponuda za mlade, da alternativna scena nadraste svoje trenutno skučene okvire te da mladi ostvare svoj puni potencijal. Inicijativa je pokrenuta iz potrebe za oživljavanjem alternative kulturne scene i ponude u manjim sredinama. Na ovaj način se umrežavamo s udrugama sličnog područja djelovanja s ciljem povećanja vidljivosti i jačanja kapaciteta.


Podršku Grada Vrbovca i Zagrebačke županije 2019. i 2020. godine, kao i niz godina prije, dobivamo za program AKC Garaže – klub mladih, zatim VUMfest te projekt “Stari – mladi – sretni (SMS), koji se nakon svoje prve provedbe 2006. godine opet aktivirao i trenutno ponovo uspješno provodi. Institucionalnu podršku udruga ima od Grada Vrbovca, također putem natječaja. Za 2020. i 2021. godinu VUM je dobio podršku Zaklade Kultura nova u kategoriji Upravljanje prostorima u kulturi te ima jednu zaposlenu osobu zahvaljujući tome (voditeljica projekta/koordinatorica udruge). Za 2021. godinu ostvaruje podršku Zaklade Zamah kroz njihov projekt Aktivni u zajednici te podršku Ministarstva kulture i medija RH za projekt VUMfest 2021 i cjelogodišnji projekt AKC Garaže – 20 godina udruge, kao i podršku HDS-a ZAMP na BTL natječaju za VUMfest 2021.


Područje djelovanja:
Temeljni cilj udruge je, sukladno Statutu, okupljanje i druženje mladih ljudi te promicanje i zaštita njihovih interesa. Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima: ekološkim aktivnostima i skrbi o zaštiti i unapređenju životnog i radnog okoliša, organiziranjem: priredbi ( zabavnog i kulturnog sadržaja), savjetovanja, seminara, izložbi i drugih manifestacija, suradnja sa zainteresiranim strukturama društvenih i privatnih organizacija i poduzeća, sudjelovanjem u aktivnostima humanog i društvenog karaktera.


Vrbovečka udruga mladih (VUM) bavi se organizacijom i sudjeluje u kulturnim, društvenim, edukativnim i humanitarnim programima koji se odvijaju na području grada Vrbovca i Zagrebačke županije. VUM organizira i provodi aktivnosti iz područja suvremene kulture i umjetnosti i sektora mladih te na taj način, nudeći alternativne opcije u maloj sredini, doprinosi razvoju lokalne zajednice i potiče angažiranost mladih iz lokalne sredine u spomenutim područjima. Udruga sudjeluje i na svim većim manifestacijama u gradu te na taj način predstavlja svoj rad široj javnosti kao i korektne odnose i potporu gradskih vlasti. Također, udruga je otvorena za sve oblike suradnje sa svim ustanovama, udrugama i pojedincima u gradu, u cilju razvijanja urbanog i građanskog društva, podizanja ekološke svijesti, bolje kvalitete života, posebno života mladih, te općeg dobra u Gradu Vrbovcu. Udruga tako radi na jačanju kapaciteta te uspostavljanju što boljeg dijaloga sa svim lokalnim akterima.


Prostor koji udruga koristi (AKC „Garaže“) stremi postati društveno-kulturni centar ubuduće na način da proširi svoje aktivnosti, adekvatno uredi prostor koji koristi za širi spektar aktivnosti te samim time bude pristupačniji široj javnosti. S obzirom da je Vrbovec mala sredina, ono što VUM nudi neosporno je inovativno i jedino takve vrste na području grada i šire okolice i udruga se smatra jednim od prvih subkulturnih urbanih elemenata u maloj sredini. U Vrbovcu, kao i svugdje, pripadnici neke subkulture pripadnost određenoj subkulturi iskazuju na različite načine (odjeća, frizura i slično), ali najočigledniji način iskazivanja alternativnosti i otklona od dominantnih koncpecija u Vrbovcu upravo su – Garaže. Mladi Vrbovčani i mladež okolnih područja percipiraju Garaže kao centar za alternativnu mladež šire okolice, što uostalom i samo ime sugerira: Alternativni kulturni centar Garaže. Može se reći kako se Garaže smatraju žarištem alternativnih struja na ovome području.


Udruga VUM već 20 godina kontinuirano provodi program u AKC „Garaže“ koji ima za cilj podizanje kulturnih, umjetničkih, društvenih i drugih ponuda i sadržaja u gradu i županiji. Predloženi program usmjeren je na alternativnu scenu neafirmiranih demo bendova, mladih umjetnika, likovnjaka, aktivista i stručnjaka – mladih ljudi koji tek čekaju svojih pet minuta. Aktivnosti programa temelje se na brojnim nastupima bendova alter scene te šarolikom sadržaju u vidu različitih radionica koje svoje sudionike upoznaju sa, uvjetno rečeno, alter aktivnostima; gledanoica, slušaona, projekcija i slično. Program povećava vidljivost nezavisne kulturne scene i scene mladih grada Vrbovca i Zagrebačke županije među širom javnosti te razvija publiku zainteresiranu za kulturne prakse.


Prilagođenost prostora osobama s invaliditetom:
VUM se vodi time da aktivnosti koje nudi budu dostupne svim korisnicima te relevantne za njih. Cjelokupan godišnji program koji se odvija u AKC „Garaže“ je dostupan osobama s invaliditetom jer se cijeli prostor nalazi u prizemlju (bruto 120 m2 unutarnjeg prostora + 48 m2 nadstrešnice) te ima stazu koja vodi do ulaza, uz veliko dvorište od 1600 m2, točnije livadu ispred prostora koja je sastavni dio samog prostora Garaža, a na kojoj se nalazi vanjska drvena i natkrivena pozornica. Cijeli prostor je lako dosupan s prometnice koja prolazi u blizini i to s više strana.